เข้าสู่หน้าเเรก อบจ. (อยู่ระหว่างปรับปรุข้อมูล)

ประกาศรับสมัครนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ศูนย์พัทลุง